Základní pravidla Funy.cz

Několik pravidel pro udržení bezpečných a zábavných stránek funy.cz pro všechny.

Funy.cz je zábavní portál. Je to místo, které přináší lidem zábavu, humor a uklidnění.

Abychom zachovali stránky na vysoké úrovni, chovejte se prosím, k ostatním s respektem. Věříme, že budete zodpovědní a stránky Vám přinesou nejen zábavu, ale i poučení. Zde jsou základní pravidla vytvořená podle těchto principů. Berte je prosím vážně a respektujte základní pravidla slušnosti.

1. Nevkládejte žádnou pornografii

Tyto stránky nejsou určeny pro pornografii nebo jakýkoliv sexuální obsah a motivy. Nejsou určeny ani pro obsah zneužívající děti. Jakýkoliv takový obsah budeme muset nahlásit orgánům činným v trestním řízení.

2. Žádné násilí, šílený nebo škodlivý příspěvek

Nevkládejte a ani nekomentujte obsah s násilným, krutým obsahem, nebo obsahem, který povzbuzuje ostatní, aby činili věci nebo skutky, které by mohly způsobit jejich ublížení nebo spáchání násilných činů, zejména dětí.

3. Žádný projev nenávisti nebo šikanování

Nevkládejte obsah ani komentáře, které propagují nebo zpochybňují násilí vůči jednotlivcům nebo skupinám, založených na rase nebo etnickém původu, náboženství, zdravotním postižení, pohlaví, věku, národnosti nebo sexuální orientaci, nebo jejichž primárním účelem je podněcování k nenávisti na základě těchto charakteristik.

4. Žádný spam, více účtů a manipulace s účty

Spam je zakázán. Nevkládejte velké množství necíleného, nežádoucího nebo stejného obsahu a komentářů. Vytváření více účtů k různým účelům, nebo vytváření dalších účtů pro vyhnutí se zákazu nebo blokace účtu není povoleno.

5. Žádný podvodný obsah

Nespouštějte klamavé informace. Klamavý obsah, komentář nebo účet mohou být odstraněny.

6. Žádné osobní a důvěrné informace

K ochraně bezpečnosti soukromých osob je zakázáno vše, co odhaluje osobně identifikovatelné informace jiných osob (včetně osobních sociálních mediálních účtů neveřejných osob bez souhlasu původní strany).

7. Žádná ilegální činnost

Obsah, který zobrazuje nebo obhajuje nezákonnou činnost, nebude tolerován. Takové činy mohou být hlášeny orgánům činným v trestním řízení. Uživatel, který toto poruší, může být trvale zablokován na těchto stránkách.

8. Bez klamání identity

Nemůžete se vydávat na stránkách za jiné osoby ( nebo skupiny, případně značky ) způsobem, který je zamýšlen, nebo může zavádět, klamat nebo mýlit jiné.

9. Žádné porušování autorských práv a ochranných známek

Uživatel musí respektovat autorská práva a ochranné známky. Vyhrazujeme si právo na vrácení uživatelských jmen jménem firem nebo i jednotlivců, kteří mají na tyto jména právní nárok nebo ochrannou známku. Účty, které požívají obchodní jména a / nebo loga ke klamání jiných, mohou být trvale zakázány.

 

 

Příspěvky i komentáře mohou být odstraněny, účet zablokován, pokud nebudou dodržovány výše uvedené podmínky.

Přejeme tu nejlepší zábavu na www.funy.cz

 

 

 

 

 

Sdílejte na: